Tag: shanghai

YU GARDEN (YUYUAN)

Yu Garden (Yuyuan) is a beautiful garden of the Ming Dynasty in the center of Shanghai, China.

SHANGHAI NIGHT

Night view photo at Waitan Shanghai China